Pożyczki dla firm 2019

logo mbank dla firm
Kredyt gotówkowy dla firmy

Od 1 000 zł do 200 000 zł

Okres spłaty kredytu

Od 12 do 84 miesięcy
(zawieszenie spłaty na 3 m-sc.)

santander pełne logo
Kredyt gotówkowy dla firmy

Biznes Ekspress – do 500 000 zł
Ekspress Ebi – do 500 000 zł
W rachunku bieżącym – do 150 000 zł

Okres spłaty kredytu

Biznes Ekspress – do 5 lat
Ekspress Ebi – od 2 do 5 lat
W rachunku bieżącym – od 12 m-sc. do 3 lat (odnawialny do 20 lat).

Kredyt gotówkowy dla firmy

BIZnes Kredyt na Rozwój – do 550 000 zł
Kredyt w Ratach – dla Przedsiębiorców – 800 000 zł; dla Profesjonalistów – 650 000 zł, dla Rolników – 550 000 zł
Dla Rodzinnych Firm – do 350 000 zł

Okres spłaty kredytu

BIZnes Kredyt na Rozwój – do 144 miesięcy
Kredyt w Ratach – do 144 miesięcy
Dla Rodzinnych Firm – do 12 lat

logo
Kredyt gotówkowy dla firmy

Do 600 000 zł

Okres spłaty kredytu

Do 10 lat

profi credit logo
Pożyczka dla firmy

Od 400 do 6 000 zł

Okres spłaty pożyczki

Do 24 miesięcy

Pożyczka dla firmy

Od 400 do 6 000 zł

Okres spłaty pożyczki

Od 6 do 24 miesięcy

Pożyczka dla firmy

Od 1 000 do 20 000 zł

Okres spłaty pożyczki

Od 2 do 36 miesięcy

finiata logo
Limit odnawialny dla firmy

Od 500 do 100 000 zł

Okres wypłacania

do 6 miesięcy